TV

Disposa de TV (canals nacionals i internacionals) en totes les habitacions previ pagament.